Õppetöö toimub aadressil Türi tn 6, Tallinn ning erinevate tööandjate juures, kuhu ka tööle kandideerime.

Helista 56 958 658 või kirjuta 12kratti@gmail.com

 Õppekava nimetus: Kaubapaigutaja (lihtsustatud õpe)


 Õppekavarühm: 0416 Hulgi- ja jaekaubandus


 Õpiväljundid:

-       Õppija teab töövaldkonna põhimõtteid

-       Õppija tunneb ja teab erinevaid kaubagruppe

-       Õppija kasutab erialast sõnavara

-       Õppija kasutab töös ergonoomilisi töövõtteid

 

Õpingute alustamise tingimused: valmisolek käia statsionaarses õppes vähemalt 80% ulatuses.


Õppe kogumaht 180 akadeemilist tundi.

 

Õppe sisu:

Erinevatele kaubagruppidele kehtestatud nõuded

Eestikeelne erialane sõnavara

Kauba müügiks ettevalmistamise protseduuri mõistmine

Kaupade müügisaali paigutamine arvestades tööandja juhiseid

Loogiline ja arusaadav paigutus

Hinnainfo lisamine vastavalt tööandja juhistele

Realiseerimistähtaegade kontroll ja aegunud kauba käitlemine

Pakendite ja jäätmete käitlemine

Ergonoomiliste tööasendite õppimine ning tegevused pauside ajal


Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis koolitusklassis ning reaalses töösituatsioonis (või sarnastes tingimistes).

 

Õppetöö lõpetamise tingimuseks on läbitud arvestus.

 

Õppijale väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta.

 

Koolituse läbiviijal on vähemalt keskharidus ja pädevused vajaliku teema õpetamisel. Erivajadustega õppijate puhul tehakse koostööd rehabilitatsiooniasutuse spetsialistidega sobivate lahenduste pakkumisel.

Koolituse hind 1800.00

Koolituse läbiviija Töökeskus 12 Kratti

Planeeritud koolitused algavad:

03.02.2020

16.03.2020